Ochrana osobních údajů

Společnost LEVNESKRINE plně respektuje soukromí osob, které navštěvují internetovou stránku www.levneskrine.cz. Ochrana bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto se plně řídíme příslušnými ustanoveními zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování požadavků zákazníka. Osobní údaje nejsou předmětem pronájmu, zcizení, ani obdobných právních úkonů vůči třetím osobám.

Společnost LEVNESKRINE bezpečně uchovává osobní údaje a chrání je před neoprávněnými zásahy v podobě zneužití, zveřejnění, resp. jiného nelegálního zásahu do osobnostních práv. Všechny údaje jsou uloženy na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí a jsou zajištěny nejmodernějšími hardwarovými a softwarovými systémy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou seřazeny a evidovány v bezpečné databázi ve smyslu ustanovení Zákona.

Stránky společnosti LEVNESKRINE obsahují odkazy na jiné servery. Internetové stránky třetích osob mohou mít odlišné postupy v souvislosti s ochranou osobních údajů a z toho důvodu si Vám dovolujeme doporučit, abyste se s nimi seznámili.

Neustále pracujeme na zlepšování opatření týkajících se bezpečnosti údajů, za účelem ochrany Vás a Vašeho soukromí. Proto si vyhrazujeme právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů v případě potřeby aktualizovat či měnit. O veškerých změnách budete ihned informováni prostřednictvím této stránky.